Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: Αγορά ιδίων μετοχών (03/08/2022)

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 15/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 15/6/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 03/08/2022, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 2.514 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,27 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 10,724.85 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 447,789 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,4176% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v