Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)...

Λοιπές Ανακοινώσεις

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμεσης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η  εταιρεία  «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοινώνει σε συνέχεια της 6ης Μάϊου 2022  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. που δημοσιεύθηκε στο Ημερήσιο Δελτίου Τύπου της εκδότριας της 6/5/20222 και αφορούσε τη συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ Α.Ε.» και «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΑΘΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του άρθρου 54 του Ν.4172/2013 ότι αυτή ολοκληρώθηκε.

Συγκεκριμένα με τη με αριθμό 4022/08-09-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (ΑΔΑ: 9ΨΖ8469ΗΛΞ-0Ο9), εγκρίθηκε η ως άνω συγχώνευση και η απόφαση καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) την 09/09/2022 με ΚΑΚ 3039707.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v