Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)...

Ανακοίνωση της Εταιρείας

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002052601000

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), κατ' άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια των από 8.4.2022, 14.4.2022 και 17.5.2022  ανακοινώσεων αυτής, γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι σήμερα συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η αίτηση έκτακτου ελέγχου, κατ' άρθρο 142 του Ν. 4548/2018, του μετόχου κ. Λουκά Σπεντζάρη κατά της Εταιρείας και αναμένεται η έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Η Εταιρεία εμμένει στη θέση της ότι η υπό κρίση αίτηση είναι νόμω και ουσία αβάσιμη, καθώς δεν παραθέτει περιστατικά, τα οποία θα μπορούσαν να συνιστούν πράξεις μη χρηστής και συνετής διοίκησης.

 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v