Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 και των κατ εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας και  κατόπιν της από 02/11/2022 γνωστοποίησης συναλλαγών που υπέβαλε στην Εταιρεία, ο κος Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρι, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), απέκτησε στις 31/10/2022, 4.300 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας μέσω της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι συνολικού ποσού 8.856 ευρώ. Από τις 31/10/2022 ο κ. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρι κατέχει συνολικά 474.300 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 15,56% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

20221103 Τζιρακιάν Λυμπαρέτ (31-10-2022 - 4.300ΜΤΧ)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v