Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000

 

ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [εφεξής η «Εταιρεία»], κατ  άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι την Τρίτη 08.11.2022, υπογράφηκε μεταξύ αυτής και της ομολογιούχου δανείστριας τράπεζας EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ το πρόγραμμα εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και διορισμού πληρεξούσιου καταβολών και εκπροσώπου ομολογιούχων δανειστών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000 ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, με ιδιωτική τοποθέτηση.

Πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών ορίστηκε η ομολογιούχος δανείστρια τράπεζα EUROBANK Α.Ε. Το ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας και την εξυπηρέτηση των εν γένει επιχειρηματικών σκοπών και δραστηριοτήτων αυτής . 

 

Πάτρα, 9 Νοεμβρίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 9.11.2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v