Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.: ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ...

Ανακοίνωση της Εταιρείας

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002052601000

 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), κατά άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια των από 8.4.2022, 14.4.2022, 17.5.2022 και 21.9.2022 ανακοινώσεων αυτής, γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι εκδόθηκε η με αριθ. 151/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία), με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση έκτακτου ελέγχου, κατά άρθρο 142 του Ν. 4548/2018, μετόχου μειοψηφίας κατά της Εταιρείας, εν μέρει, υπό την έννοια ότι έλεγχος διατάσσεται μόνο για τη χρήση του έτους 2020 και όχι και για τη χρήση του 2021 όπως είχε ζητηθεί με την αίτηση.

 

Η Εταιρεία μελετά την εν λόγω δικαστική απόφαση προκειμένου να καθορίσει την περαιτέρω στάση της στο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας άσκησης έφεσης, και θα ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη του θέματος.

 

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v