Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΗΣ R ENERGY 1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΗΣ R ENERGY 1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

 

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2023 -  Η R Energy 1 ανακοινώνει σήμερα ότι, κατόπιν της σχετικής απόφασης της από 7.12.2022 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων για την διαγραφή των τίτλων της εταιρείας από την Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, το συμβούλιο του Χρηματιστηρίου αποφάσισε την διαγραφή των παραπάνω αναφερόμενων τίτλων, με ημερομηνία εφαρμογής της αποφάσεως την 27η Ιανουαρίου 2023.

Γνωστοποιείται επίσης ότι, στις 27 Ιανουαρίου του 2023, οι τίτλοι της εταιρίας διαγράφησαν και από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, σύμφωνα με το Αρθρο 19 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Τέλος, σημειώνεται ότι το 100% των μετοχών της εταιρίας R Energy 1(Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε.) ανήκει πλέον στην εταιρία R Energy 1 Holding ( Ρ Ενέργεια 1 Συμμετοχών Α.Ε.).

 

Επενδυτικές Σχέσεις:

Ράνια Μπιλαλάκη

Τ:  +30 2108081241 (Εσωτ. 121)

[email protected]

www.r-energy.gr

Press_release_CSE_Delisting_GR_Final_31012023

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v