Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

TRASTOR: Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η εταιρία TRASTOR ΑΕΕΑΠ κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (825/9.3.15), σχετικά με δημοσίευμα του euro2day, γνωστοποιεί στις Αρμόδιες Αρχές και στο Επενδυτικό Κοινό ότι:

Η εταιρεία (TRASTOR) ενημερώθηκε από τους βασικούς της μετόχους, Pasal ΑΕ και Τράπεζα Πειραιώς ότι οι δύο μέτοχοι σύναψαν μεταξύ τους συμφωνία για τη διευθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Pasal έναντι της Τράπεζας Πειραιώς.

Στην συμφωνία αυτή η TRASTOR ΑΕΕΑΠ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v