Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΙΚΑΣ: Απάντηση σε ερώτημα της Ε.Κ.

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ: Ανακοίνωση σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 596/2014


Η εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ε.Ε. 596/2014 και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει με την παρούσα τα ακόλουθα:

Κατόπιν σχετικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα δημοσιεύματα για την εξαγορά  της αλλαντοβιομηχανίας ΒΙ.Κ.Η. από την Εταιρεία, η Εταιρεία επισημαίνει ότι έχει πληροφορηθεί από τον μέτοχό της, εταιρεία με την επωνυμία «GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED», ότι διενεργούνται διαπραγματεύσεις σε επίπεδο απώτερου μετόχου, ήτοι της Chipita Α.Ε., και όχι της Εταιρείας, για την εξαγορά του κλάδου της αλλαντοβιομηχανίας ΒΙ.Κ.Η., οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η απόφαση δε για τον φορέα υλοποίησης της εν λόγω εξαγοράς δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει περαιτέρω το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις για το αποτέλεσμα των εν λόγω διαπραγματεύσεων του απώτερου μετόχου της εφόσον καταλήξουν σε αποτέλεσμα που επηρεάζει την Εταιρεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v