Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA BANK: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018, την 29 Νοεμβρίου 2018

Η Alpha Bank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2018, την Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

  •  ώρα 17.20: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018

Έκδοση Δελτίου Τύπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alpha.gr) και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

  •  ώρα 18.50: Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιασκέψεως

Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους σε μεταγενέστερη επικοινωνία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δημήτριος Κωστόπουλος
Διευθυντής
Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές
Τηλ.: 210 326 2271
Fax : 210 650 6114

Αθήναι, 16 Νοεμβρίου 2018

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v