Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ανακοίνωση

Η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, μετά από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, πως δεν υπάρχει καμιά εποπτική ανάγκη αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου (ΑΜΚ). Η
Τράπεζα έχει συνολικό δείκτη κεφαλαίων 16,1% έναντι εποπτικής απαίτησης 11,25%.

Δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκτιμά ότι απαιτείται ΑΜΚ
€2 δις είναι απολύτως ψευδή, όπως μας ενημέρωσε σχετικά το Ταμείο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v