Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΤΟΠΛΕΡ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 στα γραφεία της που βρίσκονται στo ΒΙΟ.ΠΑ Πολυκάστρου , η 20η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν έξι (6) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 8.205.599 ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 10.600.010, ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,411% αποφάσισε ως εξής:

1. Επί του πρώτου και μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα κατ' αποδοχή της εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσού του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δύο χιλιάδων ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.802.001,70), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά ποσό δέκα επτά λεπτών του ευρώ (0,17 ευρώ) και συγκεκριμένα από το ποσό τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (0,36 ευρώ) σε δέκα εννέα λεπτά του ευρώ (0,19 ευρώ) με συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας. Βάσει της ανωτέρω απόφασης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται πλέον από το ποσό των 3.816.003,60 ευρώ στο ποσό των 2.014.001,90 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v