Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό  ότι την 16η Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στο Κτήμα Χρηστίδη, στην Ανω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», Τ.Κ. 57019, κατόπιν της από 26/05/2023 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη Γενική Συνέλευση υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το νόμο.

 

Επισυνάπτονται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Θεσσαλονίκη, 19/06/2023

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 16-06-2023

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v