Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Διοικητικές αλλαγές

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, καθήκοντα Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας αναλαμβάνει εφεξής το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτρης Μαλάμος, ο οποίος εκτελεί και καθήκοντα Group CFO.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v