Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Creta Farms: Αλλαγή Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων


Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ με την από 03.11.2020 απόφασή του, στα πλαίσια των υποχρεώσεων της σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και της υπ’ αριθ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ορίστηκε ως νέα Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων η κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα του Αριστείδη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v