Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΙΔΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου και Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του, στις 10 Ιουνίου 2021:

 

  • Όρισε ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τους κ.κ.:

 

α) Κωνσταντίνου Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

 

β) Βαρδαραμάτο Γεράσιμο του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

 

γ) Μανώλη Βασιλεία του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

  • Επιπροσθέτως, όρισε, ως Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, τα εξής Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

 

α) τον κο. Παναγιώτη Κωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

 

β) την κα. Ευσταθία Σαλακά του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

 

γ) την κα. Βασιλεία Μανώλη του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

Η θητεία των Επιτροπών ορίσθηκε μονοετής, αρχόμενη από την ημερομηνία ορισμού των

μελών των Επιτροπών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v