Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Aνασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία»), ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 15.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, με την οποία η κυρία Μαρία Σαρρή εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην ανασυγκρότησή του.


Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:


- Κυριάκος Δ. Μάγειρας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,

- Μιχαήλ Γ. Σακέλλης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

- Σπυρίδων Χ. Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής Προέδρου, Εκτελεστικό Μέλος,

- Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

- Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

- Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

- Μαρία Γ. Σαρρή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.Το Διοικητικό ΣυμβούλιοΚαλλιθέα, 19 Ιουλίου 2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v