Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Συγκρότηση επιτροπών

Η Διοίκηση της εταιρείας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί τη συγκρότηση σε σώμα των
παρακάτω επιτροπών:

α/Επιτροπή Ελέγχου
Η εκλεγείσα Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε σε συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:
- Πρόεδρος - Πλουμπής Ιωάννης,
- Μέλος - Ζενάκου Ελένη, Μη Μ
- Μέλος - Μπουτάρης Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη

β/Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ
Η εκλεγείσα Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ,
συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:
- Πρόεδρος - Μπουτάρης Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- Μέλος - Κωνσταντίνου Καλλιόπη
- Μέλος - Γερακίτη Μαριάννα του Χαραλάμπους, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v