Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.: Γνωστοποίηση μεταβολών Διευθυντικών Στελεχών

Η Εταιρία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει ότι, από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και σε συνέχεια της από 4/6/2024 σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, αναλαμβάνει καθήκοντα επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας ο κος Δημήτριος Παπαγιάνναρος, αντικαθιστώντας την κα Δέσποινα Τσιαούση η οποία αποχώρησε  από την Εταιρία την 1η Μαρτίου 2024. Ο κύριος Παπαγιάνναρος πληροί τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (Ν. 4706/2020), ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος, έχει λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα, δεν είναι  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρίας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρία ή σε Εταιρία του Ομίλου, ενώ διαθέτει κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για τη θέση αυτή.   

Ειδικότερα ο κύριος Παπαγιάνναρος είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Πληροφοριακά & Επικοινωνιακά Συστήματα από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. O κος Παπαγιάνναρος έχει εργασιακή εμπειρία σε θέσεις Εσωτερικού Ελέγχου Επιχειρήσεων, με τα τελευταία δύο χρόνια να εργάζεται ως εσωτερικός ελεγκτής Ομίλου, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας πληροφορικής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v