Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Αθήνα, 16.03.2022

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

Η Εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «η Εταιρεία»), πραγματοποίησε σήμερα την Ενημέρωση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2021 σύμφωνα με την από 15.03.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας (link). Η σχετική παρουσίαση είναι ανηρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.helex.gr/el/home) καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/reports-presentations/financial-releases/ .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v