Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2023

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι σήμερα, Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, ανακοινώνει και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interlife.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2023 (01/01/2023 - 30/06/2023), συνταχθείσα βάσει του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 

 

Συνημμένη η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2023.

 

Θεσσαλονίκη, 29/09/2023

 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2023

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v