Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 309/2022 απόφαση του, τροποποίησε το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022 της Εταιρείας ως  εξής:

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη  8 Σεπτεμβρίου 2022

Αποκοπή Μερίσματος : Τετάρτη  14 Σεπτεμβρίου 2022 (*)

Δικαιούχοι μερίσματος (record date) : Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022  (*)

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 (*)

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2022 : Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v