Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ: Αναστολή διαπραγμάτευσης

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα, 2 Οκτωβρίου 2018, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.", σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17, του Ν. 3371/2005 και έως ότου η εταιρία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου 1.1. - 30.06.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, γεγονός που να προκύπτει και από την έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι, σε συνέχεια της από 1 Οκτωβρίου 2018 ανακοίνωσης της εταιρίας, στην οποία αναφέρεται ότι δεν κατέστη δυνατή η δημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της ανωτέρω εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v