Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Διανομή μερίσματος

Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, της 16ης Ιουνίου 2020, όπου ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος 0,3652 ευρώ ανά μετοχή, ανακοινώνονται τα εξής:

Το μέρισμα που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 0,3652 ευρώ ανά μετοχή, προερχόμενο από κέρδη της χρήσεως 2019. Το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό, μετά την παρακράτηση του φόρου 5% που αναλογεί, ανέρχεται σε 0,34694 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 6η Ιουλίου 2020 (Record Date).

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.

H καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v