ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ανακοίνωση για μέρισμα

H Tακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ  που έλαβε χώρα, 29 Ιουνίου 2020 την και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας αποφάσισε την διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 92.356  ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία ήτοι κατά 0,00132  ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,10132 ευρώ.  Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,096254 ευρώ ανά μετοχή.

Ηµεροµηνία αποκοπής ορίσθηκε η 24η Αυγούστου 2020.

∆ικαιούχοι του µερίσµατος (Record Date) είναι οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της  25ης Αυγούστου 2020

Η καταβολή  του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 28 Αυγούστου 2020 από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Οι κ. μέτοχοι που έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους (Χρηματιστηριακές Εταιρίες και Τράπεζες) θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω των Χειριστών τους. Οι Χειριστές θα απευθύνονται στην Εθνική Τράπεζα (Υποδ/νση Θεματοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Καραγ. Σερβίας 6, Αθήνα,  (τηλ. 210-3340608 ).

Οι κ. μέτοχοι που δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τους Χειριστές τους μπορούν να το εισπράξουν αυτοπροσώπως ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους από όλο το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και κοινοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή τους στο Σ.Α.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, τηλ. 210 3499298.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v