ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023...

H εταιρεία ΕΛΒΕ Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους
4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. , ανακοινώνει για το Οικονομικό
Ημερολόγιο έτους 2023 τροποποίηση ως ακολούθως: πρόταση διανομής μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή
με ημερομηνία καταβολής 20/10/2023 (record date 16/10/2023) και ημερομηνία αποκοπής 13/10/2023

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v