ΕΛΒE: Ο Κωνσταντίνος Μάλαμας νέο μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Το παρόν Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την λήξη της θητείας του, ήτοι την 27 Σεπτεμβρίου 2025.

ΕΛΒE: Ο Κωνσταντίνος Μάλαμας νέο μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία ΕΛΒΕ ΑΕ γνωστοποιεί ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, η οποία έλαβε χώρα την 28η Σεπτεμβρίου 2020, Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία αρχής γενομένης από 28-09-2020, ανασυγκροτήθηκεσε σώμα αρχικά κατόπιν της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής , η οποία έλαβε χώρα την 14η Ιουλίου 2021 και αποφάσισε την αντικατάσταση του κ. ΑγγελουΤσατσούλη από τον κ. Τριαντάφυλλο Τσαμαντάνη ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. και εν συνεχεία ανασυγκροτήθηκε εκ νέου κατόπιν της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, η οποία έλαβε χώρα την 8η Αυγούστου 2022 και αποφάσισε την αντικατάσταση του κ. Henry Ronald Barkshire από τον κ. Ιωάννη Εγγλέζο και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. και την αντικατάσταση της κας Ελένης Παπαγάκη από τον κ. Πασχάλη Καγιά και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. και εν συνεχεία ανασυγκροτήθηκε εκ νέου κατόπιν της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, η οποία έλαβε χώρα την 29η Αυγούστου 2023 και αποφάσισε την αντικατάσταση του κ. Τριαντάφυλλου Τσαμαντάνη από τον κ. Κωνσταντίνο Μάλαμα και τον ορισμό του ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ως ακολούθως:

1.Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος τουΔ.Σ.
2.Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου, Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3.Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλέμαχου, Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4.Πασχάλης Καγιάς του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
5.Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
6.Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
7.Κωνσταντίνος Μάλαμας του Σωτηρίου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Το παρόν Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την λήξη της θητείας του, ήτοι την 27 Σεπτεμβρίου 2025, όπως αυτή ορίστηκε με την από 28.09.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας, του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που δόθηκαν με την από 28.09.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, εξακολουθούν να ισχύουν, ήτοι την εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πασχάλης Κιτσικόπουλος.

Επίσης αποφασίζεται ομόφωνα ότι σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ορίζεται ως αναπληρωτής του ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα ο κ. Πασχάλης Κιτσικόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v