Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SPACE HELLAS Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγία Παρασκευή,  30/05/2024

 

 

 

Η εταιρεία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 29/05/2024 και σε σχέση με το θέμα 2ο της ημερήσιας διάταξης που αναφέρεται στην πρόσκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα (30/05/2024), αποφάσισε να εισηγηθεί στην τακτική γενική συνέλευση την καταβολή μερίσματος 0,16 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v