Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ: Μετοχική μεταβολή

Η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και δυνάμει σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε ότι ο μέτοχος κ. Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014) μετέβαλε το συνολικό αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία άνω του κρίσιμου ορίου του 2/3 λόγω μεταβολής των ποσοστών συμμετοχής στην εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. βασικό μέτοχο της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση, πριν την κρίσιμη συναλλαγή ο κ. Σταύρος Τάκη κατείχε άμεσα 8.902.668 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 37,50% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) ενώ μετά την κρίσιμη συναλλαγή κατέχει και έμμεσα μέσω της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 12.922.914 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 54,43% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) της Εταιρείας. Έτσι, ο κ. Σταύρος Τάκη κατέχει συνολικά 21.825.582 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου (άμεσα και έμμεσα), ήτοι ποσοστό 91,92% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v