Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 11 Οκτωβρίου 2021 προέβη σε αγορά 3.518 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 50.281,86 (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 14,293 ανά μετοχή).

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 380.407 που αντιστοιχεί σε ποσοστό  0,34% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 12,08 ανά μετοχή. Οι αγορές των ιδίων μετοχών της Εταιρείας πραγματοποιούνται μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.

 

Μαρούσι, 12 Οκτωβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v