Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών...

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

Νάουσα 08/07/2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας  Ν.3556 / 2007

 

Η εταιρία ΔΑΪΟΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΑΒΕΕ , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556 / 2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και  21) σε συνδυασμό με τις  διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , ανακοινώνει  ότι  ο κ.  Δημήτριος Δάιος του Αστερίου ,   πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ( Εκτελεστικό Μέλος του   Διοικητικού Συμβουλίου  )   προέβη σήμερα 08/07/2022 σε αγορά 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας , συνολικής αξίας ευρώ  9.720,00

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v