Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση επτά εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 14 Αυγούστου 2023.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση επτά εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση επτά εταιρειών στο ΧΑ.

Ειδικότερα, στον ΕΛΓΕΚΑ η συμμετοχή του Αλέξανδρου Κατσιώτη και Μετόχων που ενεργούν συντονισμένα διαμορφώθηκε στο 95,467% στις 9 Αυγούστου.

Παράλληλα, στην Attica Group το ποσοστό της Strix Holding ανήλθε στο 94,64% στις 11 Αυγούστου.

Αντίστοιχα, στη ΔΕΗ, η συμμετοχή της Goldman Sachs διαμορφώθηκε στο 4,93% στις 7 Αυγούστου.

Στην CNL Capital το ποσοστό ιδίων μετοχών ανήλθε στο 5,76% στις 11 Αυγούστου.

Στην Δάιος Πλαστικά, η συμμετοχή του Αστέριου Δάιου διαμορφώθηκε στο 83,34% στις 10 Αυγούστου.

Στην Prodea, το ποσοστό της Castlelake ανήλθε στο 87% στις 8 Αυγούστου.

Τέλος στην Dotsoft, η συμμετοχή του Μάνου Αναστασίου διαμορφώθηκε στο 53,1%, του Giano Giuseppe στο 15,83%, του Χατζηκώστα Ιωάννη στο 9,4% και του Στραβοπόδη Σταύρου στο 5%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v