Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 και των κατ εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας και  κατόπιν της από 10/10/2022 γνωστοποίησης συναλλαγών που υπέβαλε στην Εταιρεία, ο κος Αρις Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), απέκτησε στις 06/10/2022, 7.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας μέσω της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι συνολικού ποσού 13.387 ευρώ. Από τις 06/10/2022 ο κος Αρις Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ κατέχει συνολικά 823.087 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 27% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

20221010 Τζιρακιάν ?ρις (06-10-2022 - 7.000ΜΤΧ)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v