Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.: Γνωστοποίηση συναλλαγών...

Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 24η /11/2022, ο κ. Τζουζέππε Τζιάνο, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Euroxx Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ, προέβη σε αγορά 42.999 μετοχών της εταιρείας με τιμή  1,30€. Κατόπιν αυτού, ο αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του κ. Τζουζέππε Τζιάνο μεταβλήθηκαν και από  4.427.444 (29,93%) ανήλθαν σε 4.470.443 (30,22%)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v