Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  N. 3556/2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»  (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα   με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (EE) 596/2014  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς,  ανακοινώνει  ότι συνεπεία γνωστοποίησης που έλαβε η Εταιρεία στις 14/02/2023  από τον κ Ιωάννη Μαθιό του Κωνσταντίνου,  υπόχρεο πρόσωπο- μέτοχο της Εταιρείας και Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου, αυτός  προέβη στις 11/01/2023 σε μεταφορά  127.711 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας,  μετά δικαιώματος ψήφου,   που αντιστοιχούν  σε ποσοστό 1,3% του μετοχικού κεφαλαίου,   από Κοινή Επενδυτική Μερίδα που διατηρούσε με συνδικαιούχο  την μητέρα του Αφροδίτη Περδικίδη, σε ατομική επενδυτική του  μερίδα, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο κ. Μαθιός ήταν δικαιούχος 4.605.656 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας  που αντιστοιχούν  σε 46,9% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, και πλέον  ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών που κατέχει ο κ. Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου, ανέρχονται σε  ποσοστό 48,2% επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, σε ατομική επενδυτική μερίδα.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v