Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου...

Η ανώνυμη εταιρία ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ έλαβε σήμερα, Πέμπτη 13.7.2023, γνωστοποίηση από την κα Εφραίμογλου Ναταλία του Μηνά, μέτοχο της Εταιρίας, ότι πραγματοποίησε αγορά 1.800 κοινών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ανήλθε σε 5,10% από 4,92%.Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3556/ 2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v