Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

Ανακοινώνεται ότι η Motor Oil Holdings Ltd (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ. κ. Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη – αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ., Αντιπρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.) προέβη σε χρηματιστηριακή συναλλαγή με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ως ακολούθως:

 Αγορά 20.000 μετοχών αξίας Ευρώ 280.000,00 στις 7 Φεβρουαρίου 2022.

 

Μαρούσι 8 Φεβρουαρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v