Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.: Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 23 Μαΐου 2022 προέβη σε αγορά 555 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 8.752,35 (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 15,77 ανά μετοχή).

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 886.567 που αντιστοιχεί σε ποσοστό  0,80% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 13,358 ανά μετοχή. Οι αγορές των ιδίων μετοχών της Εταιρείας πραγματοποιούνται μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.

 

Μαρούσι, 24 Μαΐου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v