Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου...

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007  και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι  ο κ. Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 24/3/2023 γνωστοποίηση προς την Εταιρεία, προέβη  στις 24/3/2023 σε μεταφορά  100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών,  που αντιστοιχούν σε ποσοστό  1,01% του Μετοχικού Κεφαλαίου, από ατομική επενδυτική του μερίδα, σε κοινή επενδυτική μερίδα, με συνδικαιούχο τον υιό του Κωνσταντίνο Μαθιό του Ιωάννη.

Κατόπιν τούτου ο κ. Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου,  κατέχει  4.633.367  κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, που αντιστοιχούν σε  ποσοστό  47,19% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μέσω ατομικής επενδυτικής μερίδας, και  100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας,  που αντιστοιχούν σε  ποσοστό  1,01% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μέσω Κοινής επενδυτικής μερίδας, και συνολικά 4.733.367 μετοχές ή ποσοστό 48,2% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v