Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών...

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ότι ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 31/7/2023 πώληση 150.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ΡΕΒΟΙΛ. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 282.000 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v