Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εφορία: Τα μυστικά για τη συμπλήρωση του «Ε9»

Μέχρι τις 15/9 πρέπει να δηλωθούν τα πραγματικά στοιχεία για τα τετραγωνικά μέτρα και τη χρήση αυθαίρετων στο έντυπο Ε9. Ο χειρισμός ανάλογα με τον νόμο τακτοποίησης αυθαίρετου. Τι ισχύει για ημιυπαίθριους.

Εφορία: Τα μυστικά για τη συμπλήρωση του «Ε9»
Στο έντυπο Ε9 για τα ακίνητα θα πρέπει να δηλωθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου τα πραγματικά στοιχεία για τα τετραγωνικά μέτρα και τη χρήση αυθαίρετων κτισμάτων, ανεξάρτητα αν τα κτίσματα έχουν τακτοποιηθεί ή όχι με κάποιον νόμο.

Στο Ε9 θα δηλωθούν και οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι, οι οποίοι προστίθενται στους κύριους χώρους του ακινήτου.

Οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων κτισμάτων και χώρων οφείλουν πλέον να δηλώσουν το σύνολο της επιφάνειας του ακινήτου, ενώ, κατ' επέκταση, θα φορολογούνται μελλοντικά για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο αναγραφής αυθαίρετων κτισμάτων, τακτοποιούμενων χώρων και κλειστών ημιυπαίθριων χώρων στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων δίνει με άρθρο της η τμηματάρχης του Τμήματος Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών Άννα Κόλλια.

Αναλυτικότερα:

* Για τα αυθαίρετα κτίσματα τα οποία δεν έχουν τακτοποιηθεί με κάποιο νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων:

Τα κτίσματα αυτά αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), σύμφωνα με την πραγματική τους κατάσταση και τη χρήση τους. Κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι προστίθενται στους κύριους χώρους του κτίσματος. Στο Ε9 αναγράφονται από το επόμενο έτος του έτους που απεκτήθησαν ή κατασκευάσθηκαν.

Σε περίπτωση που τα τετραγωνικά μέτρα κτίσματος υπερβαίνουν αυτά που αναγράφονται στο συμβόλαιο ή στην οικοδομική άδεια, ο φορολογούμενος πρέπει να αναγράψει το πραγματικό γεγονός και όχι ό,τι αναφέρεται στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια. Σε περίπτωση δήλωσης αυθαίρετων κτισμάτων ή κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, πρέπει να αναγράφεται η μικτή επιφάνεια αυτών (κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα κ.λπ.).

*Τα τακτοποιημένα κτίσματα σύμφωνα με τον νόμο 3775/2009:

Αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), σύμφωνα με την πραγματική τους κατάσταση και τη χρήση τους. Κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι προστίθενται στους κύριους χώρους του κτίσματος. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται από το επόμενο έτος του έτους που απεκτήθησαν ή κατασκευάσθηκαν.

Όσον αφορά τα τακτοποιημένα κτίσματα σύμφωνα με τον νόμο 3843/2010:

α) Για τους ημιυπαίθριους χώρους:

* Δεν απαιτείται η προσθήκη αυτών στους κύριους χώρους του κτίσματος (αν αυτοί δεν έχουν δηλωθεί ως κύριοι χώροι ή έχουν δηλωθεί ως βοηθητικοί), μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η αναγραφή του ακινήτου αυτού στη δήλωση στοιχείων ακινήτων για άλλη αιτία. Αν όμως έχουν δηλωθεί στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων οι ημιυπαίθριοι χώροι ως κύριοι ή βοηθητικοί, δεν διαγράφονται.

* Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η αναγραφή του ακινήτου αυτού στη δήλωση στοιχείων ακινήτων για οπουδήποτε άλλη αιτία, κατά την αναγραφή του συμπεριλαμβάνονται στους κύριους χώρους του ακινήτου και τα τετραγωνικά μέτρα του ημιυπαίθριου.

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η αναγραφή από τον υπόχρεο του ακινήτου είναι:

- Αλλαγή εμπράγματου δικαιώματος (π.χ. ο υπόχρεος είχε ψιλή κυριότητα και απέκτησε την πλήρη, είτε είχε πλήρη κυριότητα και έχει ψιλή κυριότητα ή επικαρπία).

- Τροποποίηση των ποσοστών ιδιοκτησίας (π.χ. ο υπόχρεος είχε μέρος του ακινήτου και απέκτησε και άλλο ποσοστό είτε πώλησε ή δώρισε μέρος του ακινήτου).

- Αλλαγή των συντελεστών ειδικών συνθηκών (π.χ. το ακίνητο ήταν ημιτελές και αποπερατώθηκε).

β) Τακτοποιούμενοι χώροι λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης:

- Δεν απαιτείται η αναγραφή των τακτοποιούμενων χώρων που είχαν δηλωθεί, είτε σύμφωνα με τη χρήση τους, είτε ως βοηθητικοί χώροι, στην πραγματική τους κατάσταση, εφόσον δεν απαιτείται η αναγραφή του κτίσματος αυτού στη δήλωση στοιχείων ακινήτων για άλλη αιτία.

- Στις περιπτώσεις όπου οι τακτοποιούμενοι χώροι δεν έχουν δηλωθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων αυτοί αναγράφονται στο Ε9 του 2013, ως χώροι κύριας χρήσης.

Ως χρόνος τακτοποίησης των ημιυπαιθρίων ή των τακτοποιούμενων χώρων λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης για την αναγραφή τους στη δήλωση Ε9 θεωρείται η τοποθέτηση από την πολεοδομία της σφραγίδας για τη βεβαίωση της πληρότητας του φακέλου στο αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης τακτοποίησης.

 

* Τα τακτοποιημένα κτίσματα σύμφωνα με τον νόμο 4014/2011 (ημιυπαίθριοι ή τακτοποιούμενοι) αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), σύμφωνα με την πραγματική τους κατάσταση και τη χρήση τους και οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι προστίθενται στους κύριους χώρους του κτίσματος, από το επόμενο έτος από το έτος όπου υπεβλήθη δήλωση για την τακτοποίησή τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v