Σημαντική πτώση στην κατανάλωση πετρελαιοειδών το διάστημα 2010-2015

Η κατανάλωση πετρελαιοειδών στη χώρα υποχώρησε κατά την περίοδο 2010-2015, παρά τη μικρή αύξηση που καταγράφηκε τα έτη 2014 και 2015, κυρίως λόγω της μείωσης στην κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης.

Σημαντική πτώση στην κατανάλωση πετρελαιοειδών το διάστημα 2010-2015
Υποχώρηση κατέγραψε η κατανάλωση πετρελαιοειδών στη χώρα κατά την περίοδο 2010-2015, παρά την μικρή αύξηση που σημειώθηκε τα έτη 2014 και 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, το έτος 2011 σε σχέση με το έτος 2010, η κατανάλωση μειώθηκε κατά 9%, (από 9.395.572 μετρικούς τόνους σε 8.550.958 μετρικούς τόνους), το 2012 συγκριτικά με το 2011, μειώθηκε κατά 13,5% (σε 7.398.233 μετρικούς τόνους) και το 2013 σε σχέση με το 2012, μειώθηκε, επίσης, κατά 17,2% (σε 6.122.334 μετρικούς τόνους).

Αντίθετα, τα έτη 2014 και 2015 παρουσιάζεται, διαδοχικά, μικρή αύξηση της κατανάλωσης κατά 1,3% και κατά 5,7% αντίστοιχα (από 6.122.334 μετρικούς τόνους, το 2013, σε 6.204.608 μετρικούς τόνους το 2014, και 6.559.971 μετρικούς τόνους το 2015).

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση στην κατανάλωση πετρελαιοειδών το έτος 2011, προήλθε, κατά κύριο λόγο, από τη μείωση στην κατανάλωση της αμόλυβδης βενζίνης, κατά 8,9%, και του πετρελαίου κίνησης, κατά 12%. Αντίστοιχα, το 2012 η πτώση οφείλεται, κυρίως, στη μείωση της κατανάλωσης της αμόλυβδης βενζίνης, κατά 9,3%, και του πετρελαίου θέρμανσης, κατά 30,3%, ενώ το 2013 η υποχώρηση οφείλεται στη μείωση, κυρίως, της κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης, κατά 51,2%.

Αναφορικά με την αύξηση της κατανάλωσης κατά τα έτη 2014 και 2015, αυτή οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση της κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης, κατά 6,2% το 2014, και στην αύξηση της κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης, κατά 43,5%, το 2015.

Σε ότι αφορά το ποσοστό κατανάλωσης πετρελαιοειδών στις περιφέρειες της χώρας για τα έτη 2010-2015, σημειώνεται ότι κατά το έτος 2015, οι περιφέρειες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία και ακολουθούν οι περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κρήτης, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου.

Η χαμηλότερη κατανάλωση παρατηρείται στις περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων.

*Δείτε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό υλικό».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v