Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς ο ασφαλιστικός κλάδος «κέρδισε την κρίση»

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τη μεγάλη βελτίωση που σημείωσαν σε κέρδη, ίδια κεφάλαια και παραγωγικότητα οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά την τελευταία διετία. Πρόκριμα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του Solvency II. Αναλυτικοί πίνακες.

Πώς ο ασφαλιστικός κλάδος «κέρδισε την κρίση»

Κόντρα στην οικονομική ύφεση της τελευταίας τριετίας, που έχει επηρεάσει αρνητικά το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων και το ύψος της ασφαλιστικής παραγωγής, οι εταιρείες του κλάδου έχουν καταφέρει να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να αυξήσουν την κερδοφορία τους και να ενισχύσουν δραστικά την καθαρή τους θέση.

Αποτέλεσμα μάλιστα των παραπάνω εξελίξεων είναι να μπορούν να αντιμετωπίσουν από πολύ καλύτερη θέση τις απαιτήσεις του νέου -και σαφώς αυστηρότερου- εποπτικού πλαισίου Solvency II.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι εκθέσεις της Τραπέζης της Ελλάδος αναφέρονται στην υπερκάλυψη των απαιτούμενων δεικτών φερεγγυότητας μέχρι τουλάχιστον και το τέλος του 2015, καθώς και το ότι πληθαίνουν οι εκτιμήσεις που θέλουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες να καταφέρνουν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του Solvency II.

Αυτό βέβαια, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, δεν σημαίνει πως όλα τα προβλήματα έχουν επιλυθεί και πως δεν απαιτείται η συνεχής επαγρύπνηση των εταιρειών προκειμένου η μετάβαση στο νέο εποπτικό σύστημα να γίνει χωρίς έστω και ένας πελάτης να χάσει έστω και ένα ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πρώτου παρατιθέμενου πίνακα (οι αθροιστικές επιδόσεις 40 εταιρειών που ελέγχουν το 93% της συνολικής παραγωγής) κατά τη διετία 2014-2015, αν και ο κύκλος εργασιών τους υποχώρησε κατά 6,2%:

• Το αθροιστικό τους τεχνικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 20%, καθώς από τα 700 εκατ. του 2013 διαμορφώθηκε στα 841 εκατ. του 2015.

Τα προ φόρων κέρδη τους ανέβηκαν από τα 289,5 εκατ. του 2013 στα 384,3 εκατ. του 2014 και στα 399,2 εκατ. του 2015. Δηλαδή, τα κέρδη της τριετίας 2013-2015 ξεπέρασαν αθροιστικά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ!

• Η αθροιστική καθαρή θέση (ίδια κεφάλαια) των σαράντα αυτών εταιρειών αυξήθηκε στη διετία κατά 42,4%, καθώς από τα 2,09 δισ. εκτινάχθηκε στα 2,98 δισ. ευρώ.

Η ουσία είναι πως μετά το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων του 2012, οι εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες αντεπιτέθηκαν, αναδιοργάνωσαν το προϊοντικό τους χαρτοφυλάκιο, εστίασαν στην τόνωση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και έδωσαν έμφαση (συνέβαλε σε αυτό και η αυστηρότερη εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος) στην ενδυνάμωση των ισολογισμών τους.

Ενδεικτικό στοιχείο είναι πως κατά μέσο όρο, οι ημέρες πίστωσης που προσέφεραν σε πελάτες και δίκτυα από τις 47 το 2013 υποχώρησαν στις 39 το 2014 και στις 31 πέρυσι.

Άλλο στοιχεία βελτιωμένης παραγωγικότητας είναι η σχέση των δαπανών ασφαλιστικής δραστηριότητας (αντασφάλιστρα, αποζημιώσεις ασφαλισμένων, επιβάρυνση από ασφαλιστικές προβλέψεις και δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής) ως προς τον κύκλο εργασιών τους. Έτσι, ενώ το 2013 οι δαπάνες ασφαλιστικής δραστηριότητας αποτελούσαν το 84,4% του κύκλου εργασιών, το ποσοστό αυτό υποχώρησε στο 76,1% το 2014 και στο 74,9% το 2015.

Το ποσοστό επίσης των προμηθειών ως ποσοστό των εσόδων μειώθηκε κατά την προαναφερόμενη περίοδο, από το 14,4% του 2013 στο 14,3% το 2014 και στο 14,2% το 2013.

Χαρακτηριστικό των βελτιωμένων επιδόσεων του κλάδου είναι πως από τις σαράντα εξεταζόμενες εταιρείες, μόλις τέσσερις κατέγραψαν ζημιογόνο επίδοση μέσα στο 2015. Ο δεύτερος παρατιθέμενος πίνακας μάλιστα καταγράφει τις προ φόρων επιδόσεις 16 ασφαλιστικών εταιρειών που κυμαίνονται από τα 7,3 έως και 76,7 εκατ. ευρώ!

Οι επιδόσεις αυτές (έστω και αν ορισμένες φορές ενισχύονται από κέρδη χαρτοφυλακίου) κρίνονται σαφώς ικανοποιητικές, αν συνεκτιμήσει κάποιος το μέγεθος της γενικότερης οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει την ελληνική οικονομία, αλλά και τα αρνητικά επιτόκια που επικρατούν στη Βόρεια Ευρώπη. Μάλιστα, το Euro2day.gr έχει αναφερθεί και στη θετική εικόνα που έχει προκύψει από όσες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν μέχρι τώρα δημοσιεύσει τις λογιστικές τους καταστάσεις για το πρώτο μισό του 2016.

Δείγμα της ευρωστίας των ασφαλιστικών εταιρειών αποτελεί και το γεγονός πως αρκετές από αυτές αποφάσισαν να διανείμουν μερίσματα (ή και να επιστρέψουν κεφάλαια) στους μετόχους τους, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του τρίτου πίνακα.

ΥΓ: Πρόκειται για τα αθροιστικά αποτελέσματα σαράντα ασφαλιστικών εταιρειών που σημειώνουν το 93% της συνολικής ασφαλιστικής παραγωγής, οπότε αποτυπώνουν με αξιοπιστία τη συνολική τάση της εγχώριας αγοράς. Ειδικότερα, πρόκειται για τις εταιρείες: AIG, Allianz Hellas, Alpha Life Ζωής, ARAG, AXA, Credit Agricole Ζωής, Credit Agricole ΑΕΓΑ, DAS Hellas, EFG Eurolife ΑΕΑΖ, EFG Eurolife ΑΕΓΑ, EGRO Ζημιών, ERGO Ζωής, Euler Helmes, Generali, Groupama-Φοίνιξ, Hellas Direct, Interasco, Interlife, CNP, Metlife, NN Hellas, NP Insurance, Personal Insurance, Prime Insurance, Αιγαίον, ΑΤΕ Ασφαλιστική, Ατλαντική Ένωση, Γενική Πανελλαδική, Δύναμις ΑΕΓΑ, Εθνική Ασφαλιστική, Ευρωπαϊκή Πίστη, Ευρώπη ΑΕΓΑ, Interamerican Ζημιών, Interamerican Ζωής, Interamerican Βοηθείας, Ιντερσαλόνικα ΑΕΓΑ, Ιντερσαλόνικα Ζωής, Μινέττα, Συνεταιριστική και Υδρόγειος.

Αθροιστικά στοιχεία 40 ασφαλιστικών εταιρειών (93% της αγοράς)

 

2015

2014

2013

% 2013-2015

Έσοδα από ασφάλιστρα

3.357.547

3.494.963

3.578.528

-6,2%

Τεχνικό αποτέλεσμα

841.256

836.044

700.373

20,1%

Κέρδη προ φόρων

399.208

384.267

289.542

37,9%

Καθαρή θέση

2.982.142

2.702.485

2.093.842

42,4%

Ημέρες πίστωσης

31

39

47

-34,0%

Δαπάνες ασφ. δραστηριότητας

 

 

 

 

προς κύκλο εργασιών

74,9%

76,1%

84,4%

 

Προμήθειες / Έσοδα

14,2%

14,3%

14,4%

 

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

 

2015:  Κέρδη προ φόρων ασφαλιστικών εταιριών

Εταιρεία

         Ποσό

Εθνική Ασφαλιστική

76,7

Eurolife ΑΕΓΑ

35,7

ERGO Ζημιών

35,4

Eurolife ΑΕΕΖ

30,1

Interamerican Ζημιών

26,6

Interamerican Ζωής

23,5

ΑΤΕ Ασφαλιστική

21,7

AXA

20

Intersalonica ΑΕΓΑ

19,4

Ευρωπαϊκή Πίστη

16,1

Generali

11,5

Υδρόγειος

11,2

Groupama

10,6

Allianz

10,3

NP Insurance

8

Interlife

7,3

Τα ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

 

2015: Διανομές μερισμάτων ασφαλιστικών εταιρειών

Εταιρεία

         Ποσό

Eurolife ΑΕΓΑ

25

ERGO Ζημιών

23

Interamerican ΑΕΓΑ

15

Eurolife ΑΕΕΖ

10

ΑΧΑ

5,7

Ατλαντική Ένωση

3,4

Interamerican Βοηθείας

2,8

Agricole ΑΕΓΑ

2,5

Ευρωπαϊκή Πίστη

1,6

Interasalonica ΑΕΓΑ

1,2

AIG

1

Interasco

1

NP Insurance

0,9

Interlife

0,6

Ευρώπη

0,43

Δύναμις ΑΕΓΑ

0,4

Τα ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

 

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v