Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΔΕΥ: Τα πρώτα έσοδα από τις παραχωρήσεις και οι στόχοι ως το 2020

Στα 624.911 ευρώ τα έσοδα της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων το 2016 από royalties, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα. Στην ετήσια έκθεση της μιλά για όμοιες με του κοιτάσματος Zohr γεωλογικές δομές σε Κρήτη και Δυτική Ελλάδα. Οι στόχοι για την τριετία 2017-2020.

ΕΔΕΥ: Τα πρώτα έσοδα από τις παραχωρήσεις και οι στόχοι ως το 2020

Τα πρώτα έσοδα ύψους 624.911 ευρώ από τις παραχωρήσεις περιοχών και τις ερευνητικές διαδικασίες για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων παρουσίασε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ Α.Ε.) στα ετήσια οικονομικά της αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα μιλά για όμοιες, με αυτές του κοιτάσματος Zohr στην Αίγυπτο, γεωλογικές δομές στη δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τον ισολογισμό της η ΕΔΕΥ ανακοίνωσε κύκλο εργασιών στα 624.911 ευρώ, ποσά τα οποία προέρχονται από μέρισμα εσόδων 322.318 ευρώ, royalties 298.466 ευρώ και στρεμματικές αποζημιώσεις 4.127 ευρώ. Πρόκειται για δικαιώματα και μισθώματα που εισπράττει η ΕΔΕΥ για λογαριασμό του δημοσίου από παραχωρήσεις περιοχών σε εταιρίες – αναδόχους των διαγωνισμών που προηγήθηκαν.

Το λειτουργικό κόστος της εταιρείας, που αφορά δαπάνες διοικητικής λειτουργίας, περιορίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο της στα απολύτως απαραίτητα έξοδα που ήταν αναγκαία για την λειτουργία της, και ανήλθε το 2016 σε 43.252 ευρώ. Ειδικά οι αμοιβές προσωπικού ανήλθαν σε 24.579 ευρώ και αφορούν αποδοχές του προέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου και του αντιπροέδρου καθώς και της μεικτής μηνιαίας αποζημίωσης των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.

Έτσι τα καθαρά κέρδη της εταιρίας ανήλθαν σε 528.049 ευρώ από ζημιές 60.589 ευρώ το 2015.

Στα ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από την ετήσια έκθεση της εταιρίας είναι επίσης και οι προσπάθειες της διοίκησης που περιγράφονται για τη στελέχωση της με γεωλόγους – γεωφυσικούς, σημειώνοντας ότι με απόσπαση πήρε δύο άτομα και έχει διασφαλίσει με την ίδια διαδικασία άλλες 10 θέσεις.

Μοναδικός μέτοχος της ΕΔΕΥ είναι το δημόσιο με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 1 εκατ. ευρώ. Το δημόσιο έχει καταβάλει τις δύο πρώτες δόσεις και την τρίτη 333.333,4 ευρώ αναμένεται να την καταβάλει εντός του έτους.

Οι προτεραιότητες 2017-2020

Στην ετήσια έκθεσή της η διοίκηση της εταιρίας περιγράφει και τους στόχους της κάνοντας ιδιιαίτερη αναφορά στις προοπτικές που ανοίγονται για την έρευνα κι εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη χώρα μας, μετά τις πρόσφατες ανακαλύψεις στην Αίγυπτο.

Όπως αναφέρει «σε μια προσπάθεια να προσελκυστεί επιπλέον επενδυτικό ενδιαφέρον, η προτεραιότητα της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. είναι η μελέτη και προώθηση των θαλάσσιων και χερσαίων περιοχών για τις οποίες δεν παρουσιάστηκε ακόμη ενδιαφέρον. Υπάρχουν ελεύθερες θαλάσσιες περιοχές που αντιστοιχούν σε 17 οικόπεδα από έναν προηγούμενο κύκλο παραχωρήσεων και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για προσέλκυση μεγάλων επιχειρήσεων. Υπάρχουν επίσης μερικές χερσαίες περιοχές όπου οι προσπάθειες της Διοίκησης είναι εν εξελίξει για να προσελκύσουν τεχνικά ικανές και οικονομικά ισχυρές επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρίας μετά την τεράστια ανακάλυψη αερίου του Zohr από την Eni στην Αίγυπτο, «τα μάτια της βιομηχανίας στρέφονται στην ανατολική Μεσόγειο σε ομοιάζουσες γεωλογικές δομές όπως αυτές των ανθρακικών πετρωμάτων, που χαρακτηρίζουν ένα μεγάλο θαλάσσιο μέρος της δυτικής Ελλάδας. Η θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης εντάσσεται επίσης σε αυτό το γενικότερο πλάνο διότι υπάρχει μεγάλο γεωλογικό ενδιαφέρον πάρα τις δυσκολίες λόγω των περίπλοκων γεωλογικών δομών».

Για αυτόν το λόγο η ΕΔΕΥ συνεργάζεται με το Πολυτεχνείο της Κρήτης σε θέματα που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν πρόγραμμα προσομοιώσεων σεισμικών δεδομένων δυτικά της Κρήτης και δημιουργία βάσης δεδομένων της οργανικής ύλης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Πιο πρακτικά, σε επίπεδο των αμεσότερων στόχων της ΕΔΕΥ είναι η επίβλεψη της πρόσκτησης δυσδιάστατων και τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που απονεμήθηκαν ήδη σε αναδόχους, καθώς επίσης και η οργάνωση νέων σεισμικών προγραμμάτων, και η επανεπεξεργασία των υπαρχόντων στοιχείων σε επιλεγμένες περιοχές.

Think tank και γρήγοροι διαγωνισμοί

Για την ΕΔΕΥ αποτελεί πρωτεύοντα στόχο τα επόμενα χρόνια, η προσέλκυση πετρελαϊκών επιχειρήσεων, εγχώριων και διεθνών, με εγνωσμένη εμπειρία στην εξερεύνηση, την ανάπτυξη και την παραγωγή υδρογονανθράκων.

Η εταιρία σκοπεύει επιπλέον να δημιουργήσει ένα think tank, καλώντας νομικούς με εμπειρία σε πετρελαϊκά θέματα, να συμβάλουν στις σκέψεις για βελτιώσεις του εν ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί υδρογονανθράκων.

Για την γρήγορη και αποτελεσματική προσέλκυση των εγχώριων και διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών, η απευθείας εκδήλωση ενδιαφέροντος θεωρήθηκε ως η πιο πρακτική μέθοδος για τους ακόλουθους λόγους:

1. Αποφεύγονται γραφειοκρατικές διαδικασίες για την οργάνωση και εκτέλεση του διαγωνισμού,
2. Αποφεύγονται πολύμηνα ταξίδια για παρουσίαση ενός καινούργιου γύρου, και
3. Αξιόπιστη εικόνα μη κωλυσιεργίας.

Σεισμικές έρευνες και παραχωρήσεις χερσαίων οικοπέδων

Επιπλέον, η ΕΔΕΥ αναφέρεται, με την ετήσια έκθεσή της, στις προσπάθειες της για τον εμπλουτισμό των σεισμικών δεδομένων σε συνεργασία με την νορβηγική PGS, η οποία και είχε κάνει το 2013 τις σεισμικές έρευνες.

Από την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα διοίκηση έβαλε ως στόχο την υλοποίηση τεχνικών εργασιών πρόσκτησης γεωφυσικών δεδομένων και επανεπεξεργασίας αυτών που είχαν συλλεγεί, αρχικά από το 2013, από τη νορβηγική εταιρεία PGS σε συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία Beicip. Το υφιστάμενο υπόβαθρο μέχρι και το 2013, επέτρεψε την χορήγηση μέχρι σήμερα έξι αδειών εξερεύνησης σε περιοχές κυρίως της Δυτικής Ελλάδας (Ιωάννινα, Κατάκολο, Πατραϊκός, Αιτωλοακαρνανία, ΒΔ Πελοπόννησος και Άρτα-Πρέβεζα).

Με το νέο πρόγραμμα της πρόσκτησης δεδομένων και επανεπεξεργασίας των υφιστάμενων, αναμένεται μεγαλύτερη προσέλευση νέων εγχώριων και διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών για τις ελεύθερες περιοχές του Ιονίου και της Νότιας Κρήτης. Τέλος, στο άμεσο μέλλον θα ξεκινήσουν επίσης οι διαδικασίες προς εξερεύνηση επιπλέον χερσαίων εκτάσεων της κεντρικής Ελλάδας.

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v