Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι 28 εισηγμένες που… τους χρωστάνε οι τράπεζες!

Τι σχεδιάζουν 28 εισηγμένες με θετικό καθαρό ταμείο που υπερβαίνει το 1,6 δισ. ευρώ. Τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και η δυνατότητα εκμετάλλευσης των ευκαιριών της κρίσης. Αναλυτικός πίνακας με βάση τα στοιχεία των πρόσφατων λογιστικών καταστάσεων.

Οι 28 εισηγμένες που… τους χρωστάνε οι τράπεζες!

Σε μια περίοδο όπου η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, 28 εισηγμένες εταιρείες (ή περίπου το 16% του συνόλου) διαθέτουν θετικό καθαρό ταμείο, δηλαδή τα διαθέσιμά τους συν το χαρτοφυλάκιο που κατέχουν προς πώληση υπερβαίνει το σύνολο τους τραπεζικού τους δανεισμού, είτε αυτό είναι μακροπρόθεσμο, είτε βραχυπρόθεσμο. Με άλλα λόγια, οι εταιρείες αυτές έχουν τη δυνατότητα να μηδενίσουν άμεσα τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις και να τους περισσέψει και ένα ποσό μετρητών στο ταμείο τους.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν και πολλές άλλες εισηγμένες (μερικές παρατίθενται ενδεικτικά, όπως π.χ. ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Motor Oil, Flexopack, Καράτζης, Βογιατζόγλου, Γενική Εμπορίου) που ο καθαρός τους δανεισμός είναι πολύ μικρός (ή και αμελητέος) σε σύγκριση με το μέγεθός τους.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα των εταιρειών με θετικό καθαρό ταμείο είναι ότι αντιμετωπίζουν κατά κανόνα μικρότερους κινδύνους, δεν καταβάλλουν υψηλά χρηματοοικονομικά έξοδα (συχνά καρπώνονται υψηλούς πιστωτικούς τόκους), είναι σε θέση να προχωρούν σε ικανοποιητικές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους τους και φυσικά το ότι μπορούν να εκμεταλλευθούν τις «ευκαιρίες της κρίσης» καθώς διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους προκειμένου να επενδύσουν (ανάπτυξη είτε λειτουργική, είτε μέσω εξαγορών και συγχνεύσεων).

Με βάση τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, στις 28 εισηγμένες με θετικό καθαρό ταμείο «περίσσευε» στις 30 Ιουνίου του 2017 το ποσό του 1,6 δισ. ευρώ.

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα εταιρειών με θετικό καθαρό ταμείο είναι τα παρακάτω:

Καρέλιας: Με τόσο μεγάλο καθαρό ταμείο, όχι μόνο διανέμει υψηλά μερίσματα αλλά θα μπορούσε να… μετεξελιχθεί σε μια μεγάλη (για τα ελληνικά δεδομένα) ΑΕΔΑΚ.

JUMBO: Το θετικό για τον Όμιλο είναι ότι διατηρεί τόσο υψηλή ρευστότητα, παρά τις μεγάλες επενδύσεις που έχει υλοποιήσει κατά τα τελευταία χρόνια.

ΕΥΔΑΠ: Έχει εξαγγελθεί ένα πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της τάξεως των 750 εκατ. ευρώ, το οποίο κατά ένα ποσοστό θα τύχει κοινοτικής επιχορήγησης. Τα διαθέσιμα της εισηγμένης θα χρηματοδοτήσουν ένα μεγάλο κομμάτι της επένδυσης, χωρίς να μεταβληθεί ριζικά η μερισματική της πολιτική.

ΟΛΘ: Τα χρήματα αυτά θα χρησιμεύσουν στο νέο μετοχικό σχήμα, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα για το οποίο έχει δεσμευθεί έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Πλαστικά Κρήτης: Μετά την ανεύρεση του διευθύνοντα συμβούλου της εισηγμένης, ανακοινώθηκαν τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου για το 2016, όπου πέρα από μια γενναία αύξηση κερδών (από τα 16,5 στα 26,2 εκατ. ευρώ), προέκυψε ένα πολύ ισχυρό θετικό καθαρό ταμείο, ικανό να συμβάλει θετικά στη μελλοντική πορεία της κρητικής-πολυεθνικής εταιρείας.

ΕΧΑΕ: Στις περιόδους χαμηλών χρηματιστηριακών συναλλαγών, η εταιρεία συνηθίζει να διανέμει στους μετόχους της ποσά υψηλότερα από την ετήσια κερδοφορία της.

Sarantis και ΚΡΙ-ΚΡΙ: Πρόκειται για δύο Ομίλους που διατηρούν τόσο ικανοποιητική ρευστότητα, ενώ εδώ και χρόνια προχωρούν σε πολύ σημαντικά ανοίγματα εντός και εκτός Ελλάδας (μοιράζουν ταυτόχρονα και ικανοποιητικά ποσά στους μετόχους τους).

Πλαίσιο: Η ισχυρή ρευστότητα έχει αποτελέσει μέχρι στιγμής όπλο αυξημένης ανταγωνιστικότητας σε μια δύσκολη εγχώρια αγορά.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Η ρευστότητα της ασφαλιστικής εταιρείας χρησιμοποιείται για τη διανομή ικανοποιητικών μερισμάτων αλλά και για τη διατήρηση σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα των απαιτούμενων δεικτών φερεγγυότητας.

Quest Holdings: Όμιλος εταιρειών που καταφέρνει να επεκτείνεται διατηρώντας τη ρευστότητά του σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και προχωρώντας ταυτόχρονα σε επιστροφές κεφαλαίου (επίκειται σχετική έκτακτη γενική συνέλευση).

PROFILE: Η υλοποίηση συνεχών επενδύσεων που διευκολύνουν τη διεθνοποίηση των εργασιών του γνωστού ομίλου πληροφορικής χρειάζεται την ισχυρή ρευστότητα της εισηγμένης.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Η θυγατρική της Alpha Bank ενισχύει κάθε χρόνο το ύψος των μετρητών της, χωρίς να διανέμει μέρισμα ή να προχωρεί σε επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους της.

BriQ Properties: Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί προσεχώς για την απόκτηση νέων ακινήτων και τη διεύρυνση του μεγέθους της εισηγμένης.

ΕΚΤΕΡ: Η υψηλή ρευστότητα είναι απαραίτητη για τη μείωση των κραδασμών σε περιόδους χαμηλής κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Nexans Hellas: Η εισηγμένη είχε προχωρήσει, όπως φαίνεται, σε μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου από αυτή που χρειαζόταν.

Κανάκης-ΓΕΚΕ: Αν και εταιρείες διαφορετικών κλάδων, πρόκειται για «αγελάδες μετρητών», μεγάλο τμήμα των οποίων διανέμεται κάθε χρόνο στους μετόχους τους.

AS Company: Τα υψηλά διαθέσιμα αποτελούν ταυτόχρονα παράγοντα ασφάλειας για την εταιρεία και πηγή χρηματοδότησης επιστροφών κεφαλαίου προς τους μετόχους.

Entersoft: Η εταιρεία συνδυάζει ισχυρή ρευστότητα με σημαντικές επενδύσεις, επιτυγχάνοντας επί σειρά ετών διψήφιους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v