Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΟΒΕ: Πτώση τζίρου για πέμπτη συνεχή χρονιά στα πετρελαιοειδή το 2016

Η μικτή κερδοφορία του κλάδου ενισχύθηκε το 2016 σε €468,9 εκατ. από €408,7 εκατ. την προηγούμενη χρονιά (+14,7%). Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη του κλάδου περιορίστηκαν μόλις στα 7,3 εκατ. ευρώ λόγω αυξημένων φόρων.

ΙΟΒΕ: Πτώση τζίρου για πέμπτη συνεχή χρονιά στα πετρελαιοειδή το 2016

Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών υποχώρησαν οριακά το 2016 για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και διαμορφώθηκαν σε €9 δισεκ. έναντι €9,06 δισεκ. το 2015, καταγράφοντας μείωση 0,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ. 

Ωστόσο, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 15,8% (12.745 χιλ. μ.τ.) σε σχέση με το 2015 (11.008 χιλ. μ.τ.). Επομένως, η πτώση στην αξία των πωλήσεων και το 2016 οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών πώλησης των προϊόντων.

Το συνολικό κόστος πωληθέντων, μειώθηκε κατά 1,3% και διαμορφώθηκε το 2016 σε €8,5 δισεκ. από €8,7 δισεκ. το 2015. Το 58,6% του κόστους πωληθέντων αφορά στο κόστος εισαγωγής CIF, το οποίο – δεδομένου ότι αποτελεί συνάρτηση των διεθνών τιμών πετρελαίου – αποτέλεσε τον κυριότερο παράγοντα μείωσης του κόστους πωληθέντων το 2016. Οι δασμοί και φόροι με ποσοστό 40,6% αποτελούν το δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους πωληθέντων, ενώ οριακή είναι η επίδραση του τρίτου παράγοντα, δηλαδή των άμεσων εξόδων αγορών, που συμμετέχουν στο κόστος πωληθέντων με ποσοστό 0,8%.

Η μικτή κερδοφορία του κλάδου ενισχύθηκε το 2016 σε €468,9 εκατ. από €408,7 εκατ. την προηγούμενη χρονιά (+14,7%).

Οι υπόλοιπες δαπάνες των επιχειρήσεων του κλάδου – που σε πολύ μεγάλο βαθμό (74,6%) σχετίζονται με τα λοιπά λειτουργικά έξοδα και τις αμοιβές προσωπικού – αυξήθηκαν μετά από πέντε χρόνια συνεχούς πτωτικής πορείας και το 2016 διαμορφώθηκαν σε €488,7 εκατ. από €432,5 εκατ. το προηγούμενο έτος (+13,0%).

Από τα επιμέρους στοιχεία των δαπανών όλα σημείωσαν μείωση, με εξαίρεση των αποσβέσεων (+5,5%) και των έκτακτων ανόργανων εσόδων και εξόδων (+872,8%) εξαιτίας μεγάλης συνεισφοράς από μία εταιρεία του κλάδου.

Τα καθαρά κέρδη του κλάδου (μετά από φόρους) περιορίστηκαν σε €7,3 εκατ. από €16,8 εκατ. το 2015. Το αποτέλεσμα αυτό επηρεάστηκε σημαντικά από την καταβολή φόρων εισοδήματος ύψους €15,8 εκατ.

Περιουσιακή Διάρθρωση

Τα μεγέθη που προσδιορίζουν την περιουσιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου πετρελαιοειδών, παρουσιάζουν μικτή εικόνα το 2016. 

Αναλυτικότερα, τα πάγια υποχώρησαν κατά 1,6% (από €880,8 εκατ. το 2015 σε €866,7 εκατ. το 2016), ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό αυξήθηκε κατά 1,3%. Επιπλέον, το βραχυπρόθεσμο παθητικό, παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 22,8% (από €489,7 εκατ. σε €601,3 εκατ.).

Λόγω της σχετικά μεγάλης αύξησης του βραχυπρόθεσμου παθητικού αλλά και της μικρής μείωσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού, το κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 12,2% το 2016 φτάνοντας τα €679,9 εκατ. από €774,7 εκατ. το 2015.

Τέλος, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, μειώθηκαν κατά 0,4% το 2016 (€429,5 εκατ.) σε σχέση με το 2015 (€431,1 εκατ.), ενώ η εξάρτηση των εταιρειών του κλάδου από βραχυπρόθεσμα ξένα κεφάλαια περιορίστηκε αισθητά, όπως προκύπτει από τη περαιτέρω μείωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού κατά 17,2% το 2016 (€461,3 εκατ.) σε σχέση με το 2015 (€557 εκατ.).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v