Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

Πώς ασφαλίζονται οι δικαιούχοι προγράμματος 5.500 θέσεων στο Δημόσιο

Με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου θα ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, οι άνεργοι που επιλέγησαν από τον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα απασχόλησης στο Δημόσιο και τους φορείς του. Γιατί έμεινε ακάλυπτο το 20% των θέσεων, παρ’ ότι οι επιλαχόντες ξεπέρασαν τις 10.000.

Πώς ασφαλίζονται οι δικαιούχοι προγράμματος 5.500 θέσεων στο Δημόσιο

Ως προσωπικό του δημοσίου τομέα, με σύμβαση, όμως, Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου θα ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ οι άνεργοι που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για πτυχιούχους.

Πρόκειται για το πρόγραμμα 5.500 πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών και την επιδότηση της απασχόλησής τους σε υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς του δημοσίου.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων καθώς και στην αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες, προς αναζήτηση εργασίας.

Βάσει της προκήρυξης, αντικείμενο του αποτελεί η απασχόληση 5.500 ανέργων πτυχιούχων σε υπουργεία και εποπτευόμενους Δημόσιους Φορείς, οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του προγράμματος, την διαχείριση και την παρακολούθησή του, όπως και για την καταβολή των αμοιβών στους ωφελούμενους, των ασφαλιστικών εισφορών και του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ. Μ. Υ.) στους φορείς υποδοχής, είναι ο ΟΑΕΔ.

Μάλιστα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης, ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει:

* Τις ακαθάριστες αποδοχές (εισφορές ασφαλισμένου και καθαρές αμοιβές) των ωφελούμενων που απασχολούνται στο Φορέα Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης.

*Τις ασφαλιστικές-εργοδοτικές εισφορές του Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης.

* Το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).

Όπως δε, ξεκαθαρίζεται και στο έγγραφο του ΕΦΚΑ, εκτός από τις παραπάνω δαπάνες, καμία άλλη παροχή, αποζημίωση ή ενίσχυση προς τους ωφελούμενους, δεν είναι επιλέξιμη από τον ΟΑΕΔ (όπως για παράδειγμα η αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση).

Η συνολική διάρκεια απασχόλησης των ωφελούμενων ορίζεται στους 12 μήνες και οι μισθοί, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης, θα κυμαίνονται από 990 ευρώ μεικτά έως και 1.040 ευρώ, ενώ προβλέπονται και πρόσθετα επιδόματα για όσους έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή διδακτορικό, όπως και για εφημερίες κ.λπ.

Βέβαια, όπως προκύπτει από τους οριστικούς πίνακες κατάταξης που αναρτήθηκαν στις 21/01/2019, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), από τις 5.500 προκηρυσσόμενες θέσεις καλύπτονται μόνο οι 4.327. Όπως μάλιστα επισημαίνει ο επικεφαλής της συνδικαλιστικής παράταξης “Αδέσμευτη φωνή των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ” Κωνσταντίνος Λιβέρης, το 20% δηλαδή των θέσεων (1.173) έμειναν ακάλυπτες με αποτέλεσμα αρκετές υπηρεσίες να συνεχίσουν να είναι υποστελεχωμένες. Συγκεκριμένα στον ΟΑΕΔ από τις 341 θέσεις που αναμένονταν να καλυφθούν, οριστικά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν μόνο για 264 θέσεις.

Πολλές θέσεις έμειναν ακάλυπτες και στον ΕΦΚΑ αφού οι άνεργοι δεν προτίμησαν να τις δηλώσουν.

Σύμφωνα με τον κ. Λιβέρη, το παράδοξο στα αποτελέσματα είναι ότι παρότι οι αιτήσεις ήταν πολλαπλάσιες των θέσεων, η μεγάλη πλειοψηφία των ανέργων δεν δήλωσε σε καμιά από τις 3 προτιμήσεις του, τον ΟΑΕΔ και τον ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα αρκετές προκηρυσσόμενες θέσεις να παραμείνουν κενές παρότι υπάρχουν 10.642 επιλαχόντες. Στην πράξη, οι άνεργοι δήλωσαν συγκεκριμένες, περιζήτητες θέσεις ιδιαίτερα σε υπουργεία και Κεντρικές Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην συμπληρωθούν οι 5.500 ωφελούμενοι.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ εξετάζουν το ενδεχόμενο να “τρέξουν” μια δεύτερη φάση του προγράμματος, εντός των επόμενων μηνών.

Ο ΕΦΚΑ πάντως επισημαίνει ότι οι ωφελούμενοι που έχουν επιλεγεί, πρέπει να πάνε στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, προκειμένου να παραλάβουν Συστατικό Σημείωμα τοποθέτησης.

Ρούλα Σαλούρου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v