Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μυτιληναίος: Τι πρέπει να ζητήσει η Ελλάδα από την ΕΕ για την ενέργεια

Τα τέσσερα καίρια ζητήματα για την ελληνική βιομηχανία που ανοίγουν στις Βρυξέλλες. Τα αιτήματα της εγχώριας βαριάς μεταποίησης και τα θετικά μηνύματα για τον μηχανισμό αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO2.

Μυτιληναίος: Τι πρέπει να ζητήσει η Ελλάδα από την ΕΕ για την ενέργεια

Μέσα σε ένα αντίξοο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η Ελλάδα αναζητά φωνή στις Βρυξέλλες προκειμένου να διεκδικήσει χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τη μεταποίησή της.

Μία σκληρή αγορά διεθνώς, όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 30% υψηλότερο ενεργειακό κόστος από εκείνες των υπόλοιπων κρατών-μελών της Ε.Ε., ενώ την ίδια στιγμή οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη είναι υψηλότερες από τις ΗΠΑ και εκείνες του φυσικού αερίου υπερδιπλάσιες.

Ή όπως πολύ χαρακτηριστικά περιέγραψε ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Ευάγγελος Mυτιληναίος κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Θεόδωρο Φέσσα, πριν από μία δεκαετία η Κίνα είχε το 10% της παγκόσμιας παραγωγής του αλουμινίου και σήμερα έχει φτάσει στο 60%.

Αλλά και στις ΗΠΑ είναι σε εξέλιξη ντιμπέιτ για το αν θα πρέπει να στηριχθούν οι πολιτικές της κλιματικής αλλαγής. «Η Ευρώπη ήταν πρωτοπόρος στην αντιμετώπισή της μέσω της πολιτικής των δικαιωμάτων CO2, αλλά η πρωτοβουλία της δεν ακολουθήθηκε από τις άλλες χώρες».

Ο ΣΕΒ προτρέπει τους Έλληνες πολίτες να συμμετάσχουν στην ευρω-κάλπη, προκειμένου η χώρα μας να έχει δυναμική εκπροσώπηση και διεκδίκηση των θέσεών της. Ο κ. Mυτιληναίος, μιλώντας για τους τομείς της βιομηχανίας και της ενέργειας, περιέγραψε την ατζέντα που θα υπάρχει στις Βρυξέλλες καθορίζοντας τις πολιτικές για τους συγκεκριμένους κλάδους τα επόμενα χρόνια. Με δεδομένο ότι η χώρα μετά την κρίση χρειάζεται την παραγωγική ανασυγκρότηση, απαρίθμησε τα φλέγοντα θέματα και τις ελληνικές διεκδικήσεις.

Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε ότι οι συζητήσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές του μέτρου της αντιστάθμισης του κόστους ρύπων κατά τη δεκαετία 2020-2030 στέλνουν θετικά μηνύματα, καθώς αυτή μπορεί να αγγίξει το 90% των ενεργοβόρων βιομηχανιών.

Τα θέματα λοιπόν και οι διεκδικήσεις της χώρας, όπως τις απαρίθμησε ο κ. Mυτιληναίος, είναι:

· Αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

Η τιμή των ρύπων (CO2) έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο διάστημα (από 7 ευρώ ανά δικαίωμα στις αρχές του 2018 σε 25 ευρώ ανά δικαίωμα σήμερα). Χωρίς την αντιστάθμιση, οι ελληνικές βιομηχανίες δεν θα είναι ανταγωνιστικές απέναντι στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές του κόσμου όπου δεν υπάρχει αντίστοιχο κόστος ρύπων. Επομένως, κρίνεται το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας, η οποία συνεισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας, δημιουργεί θέσεις εργασίας κ.λπ.

Καταρτίζονται ήδη οι κατευθυντήριες γραμμές που θα διέπουν τη χορήγηση της αντιστάθμισης για την περίοδο 2021-2030, δηλαδή το επίπεδο της αντιστάθμισης, τις βιομηχανίες που θα είναι επιλέξιμες.

Πρέπει να διασφαλίσουμε:

- Ότι οι ελληνικές βιομηχανίες που έχουν την ανάγκη προστασίας από το έμμεσο κόστος εκπομπών CO2 θα είναι επιλέξιμες για τη χορήγηση της αντιστάθμισης.

- Ότι το επίπεδο της αντιστάθμισης θα είναι επαρκές για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας.

· Μακρόπνοη στρατηγική για μια κλιματικά ουδέτερη ευρωπαϊκή οικονομία («2050 Long-term strategy»)

Η στρατηγική αυτή θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή-βιομηχανική πολιτική της ΕΕ για το επόμενο διάστημα, άρα θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και τις δυνατότητες που θα υπάρχουν για νέες επενδύσεις κ.λπ.

Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τόσο οι στόχοι όσο και οι προβλεπόμενες ενέργειες ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα, ώστε:

- Αφενός, να μην τιμωρείται η Ελλάδα (σαν κράτος) αλλά και οι ελληνικές επιχειρήσεις για τη μη επίτευξη ανέφικτων στόχων.

- Αφετέρου, να διατίθενται κονδύλια για επενδύσεις που μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα προς επίτευξη των στόχων, με πολλαπλά οφέλη τόσο για την οικονομία της χώρας όσο και για το περιβάλλον μας (π.χ. η συνέχιση
του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’ οίκον», που εξυπηρετεί στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενεργειακή απόδοση, με παράλληλη ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά).

· Διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας

Οι σχετικές προβλέψεις διέπουν τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη χώρα μας. Βασικός στόχος του νομοθέτη είναι η ανάπτυξη του ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, οδηγώντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Η ανάπτυξη του ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου θα οδηγήσει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και για τα νοικοκυριά.

Δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγορών ενέργειας σε διαφορετικά κράτη-μέλη της ΕΕ (ενεργειακό μείγμα, διασυνδέσεις κ.λπ.), το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα, έτσι ώστε να μπορεί να επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

· Βιώσιμη χρηματοδότηση («Sustainable Finance»)

Η ΕΕ ετοιμάζει ένα πακέτο μέτρων που θα εξυπηρετεί τη χρηματοδότηση έργων που συνεισφέρουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρώπης. Κρίνεται η πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων (ιδίως των μικρομεσαίων) σε φθηνή χρηματοδότηση, με κριτήριο το εάν οι εν λόγω επιχειρήσεις θεωρούνται «βιώσιμες» ή όχι. Το εν λόγω πακέτο μέτρων θα επηρεάσει το κόστος χρηματοδότησης, άρα και τη σκοπιμότητα των επενδύσεων που προγραμματίζονται στην Ελλάδα, καθώς και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων κ.λπ.

Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κριτήρια βάσει των οποίων θα κρίνεται η «βιωσιμότητα» μιας επιχείρησης ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα.

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v