Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μέσω ΓΕΜΗ τα αποκαλυπτήρια για αφερέγγυες εταιρείες

Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ηλεκτρονική διασύνδεση του ΓΕΜΗ με το Μητρώο Αφερεγγυότητας. Ποιες πληροφορίες θα ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο βάσεων δεδομένων και ποια στοιχεία θα είναι δημοσιοποιήσιμα για το ευρύ κοινό.

Μέσω ΓΕΜΗ τα αποκαλυπτήρια για αφερέγγυες εταιρείες

Ηλεκτρονικά θα ανταλλάσσουν δεδομένα για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαδικασίες αφερεγγυότητας το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και το Μητρώο Αφερεγγυότητας (ΜΑ). Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας είναι η πτώχευση, η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία, το σχέδιο αναδιοργάνωσης, η απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, η ειδική διαχείριση και η διαδικασία εξυγίανσης.

Το πώς θα διασυνδεθούν τα δύο μητρώα και ποια στοιχεία θα είναι δημοσιοποιήσιμα περιγράφονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Στέργιος Πιτσιόρλας και ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ δημιουργεί σχετική διεπαφή και χορηγεί πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΜΑ, προκειμένου να χορηγούνται πληροφορίες που αφορούν τα υπόχρεα πρόσωπα. Αντίστοιχα, το Τμήμα Δράσεων Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, Διαλειτουργικότητας και Αξιοποίησης ΤΠΕ της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημιουργεί σχετική διεπαφή και χορηγεί πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΓΕΜΗ, προκειμένου να χορηγούνται πληροφορίες που αφορούν τα υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3588/2007.

Δημοσιοποιήσιμα στοιχεία

Η ίδια ΚΥΑ ορίζει ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ και στο ΜΑ είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα («υποχρεωτικές πληροφορίες»):

1. Η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας,

2. Το δικαστήριο το οποίο κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και τον αριθμό της απόφασης,

3. Το είδος της προβλεπόμενης διαδικασίας αφερεγγυότητας που έχει αρχίσει και, κατά περίπτωση, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία που έχει αρχίσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3588/2007,

4. Αν η δικαιοδοσία για την έναρξη της διαδικασίας θεμελιώνεται στην παρ. 1 του άρθρου 3, στην παρ. 2 του άρθρου 3 ή στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/848,

5. Αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, την επωνυμία του οφειλέτη, τον αρ. ΓΕΜΗ, όπου υπάρχει, τον ΑΦΜ, την καταστατική έδρα και την ταχυδρομική διεύθυνση,

6. Αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, είτε ασκεί ανεξάρτητη επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα είτε όχι, το όνομα, το επώνυμο του οφειλέτη, τον αρ. ΓΕΜΗ, όπου υπάρχει, τον ΑΦΜ και την ταχυδρομική του διεύθυνση, τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης του οφειλέτη,

7. Το όνομα, το επώνυμο, τον ΑΦΜ, την ταχυδρομική και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει, του διορισθέντος διαχειριστή της ακολουθούμενης κατά περίπτωση διαδικασίας αφερεγγυότητας εφόσον υπάρχει,

8. Την προθεσμία για την αναγγελία απαιτήσεων, εφόσον υπάρχει, ή αναφορά στα κριτήρια υπολογισμού της,

9. Την ημερομηνία περάτωσης της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας, εφόσον υπάρχει,

10. Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρέπει να κατατίθεται προσφυγή κατά της απόφασης για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 2015/848 και, κατά περίπτωση, τη σχετική προθεσμία ή τα κριτήρια υπολογισμού της,

11. Τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 3588/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v