Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο 0,095% «βούτηξε» το επιτόκιο για το 3μηνο έντοκο

Στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 0,23%. Η σημερινή έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,59 φορές.

Στο 0,095% «βούτηξε» το επιτόκιο για το 3μηνο έντοκο

Το ποσό των 813 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας. 

Το επιτόκιο υποχώρησε σημαντικά και διαμορφώθηκε στο 0,095% από 0,23% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,59 φορές.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,095%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 993 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,59 φορές. 

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Αποτελέσματα Δημοπρασίας

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

7 Αυγούστου 2019 

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

10 Ιουλίου 2019 

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 

625

625

2. Ύψος προσφορών

993

1.030

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,59

1,65

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

812,5

812,5

5. Απόδοση

0,095%

0,23%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,976

99,942

7. Cut – off ratio

30%

91%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v